Chuyên gia góp ý không nên quy định lắp camera hành trình trên ô tô cá nhân

Thư viện Quốc hội đăng tải các tài liệu tham khảo dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Chuyên gia kiến nghị nên quy định rõ loại xe phải lắp camera hành trình để người dùng ô tô cá nhân yên tâm.
Thư viện Quốc hội đăng tải ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Chuyên viên cao cấp, Phó Chủ tịch, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Sơn La góp ý cho dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chuyên gia này đề nghị chỉnh sửa điểm c, khoản 1 dự thảo luật “có thiết bị giám sát hành trình; thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe, dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định”.

Theo đó, chuyên gia đề nghị chỉnh sửa lại là: Riêng các phương tiên vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách công cộng (biển vàng) phải có thiết bị giám sát hành trình; thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe, dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định.

Chuyên gia đưa ra lý do cần sửa dự thảo do các phương tiện là xe ôtô con (dưới 10 chỗ) chủ yếu phục vụ đi lại làm việc, không cần phải gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị thu thập dữ liệu.


Việc lắp camera hành trình là một trong những điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá bằng xe ôtô. Ảnh: Tô Thế
Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức cũng đề nghị bổ sung điều chỉnh Điều 61 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ về căn cứ dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra, kiểm soát.

Theo đó, chuyên gia đề nghị xem xét, bổ sung thêm quy định: Chỉ Cảnh sát giao thông mới được dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra, kiểm soát.

Cảnh sát giao thông được chỉ được dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra, kiểm soát thuộc một trong các trường hợp sau đây: Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật; Những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà buộc phải dừng phương tiện để kiểm soát trực tiếp mới phát hiện được …

Lý giải đề xuất này, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức cho biết, đây vừa là vấn đề mang tính thực tiễn trong việc kiểm tra, kiểm soát, vừa đảm bảo tính thống nhất trong quá trình quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chuyên gia cũng đề nghị trong dự thảo cần xem xét, bổ sung thêm các Điều, Khoản quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Lý do, trật tự, an toàn giao thông đường bộ là các quy tắc, nguyên tắc không chỉ người tham gia giao thông phải chấp hành mà ngay cả các tổ chức, cá nhân tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ cũng phải chấp hành.