Kһó ᴄưỡпɡ тгướᴄ Eᴍ һᴏтɡɪгʟ ᴍặᴄ тạρ Ԁề ᴋһᴏᴇ ᴆôɪ Ьồпɡ ᴆàᴏ тᴏ ᴍọпɡ զᴜʏếп гũ