Năm 2024: 10 trường hợp này không được cấp đăng ký xe dù gửi hồ sơ đi cũng bị trả về: Có cả xe được miễn thuế nhập khẩu

Theo quy định thì những trường hợp dưới đây sẽ không được cấp Giấy đăng ký xe người dân nên biết sớm.

Đăng ký xe là gì?

Đăng ký xe chính là tờ giấy tựa như giấy khai sinh của một chiếc xe. Bình thường một chiếc xe khi muốn được lưu thông trên đường cần phải có giấy khai sinh chính là giấy đăng ký xe và có tên tuổi chính là biển số xe. Nếu không có hai thứ này thì một chiếc xe không đủ tiêu chuẩn để lưu thông trên đường. Bởi vây, việc đăng ký xe trước khi lưu thông trên đường là điều bắt buộc. Tuy nhiên, có những trường hợp này sẽ không được phép đăng ký xư người dân nên biết sớm.

10 trường hợp không được cấp đăng ký xe là ai?

Trong đó, dự thảo tại khoản 4 Điều 47 quy định về các trường hợp không được cấp đăng ký và biển số xe cơ giới.

Tại dự thảo cũng nêu rõ các trường hợp thu hồi đăng ký và biển số xe (tại khoản 1 Điều 48). Cụ thể một số trường hợp sau:

– Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan thì không được đăng ký xe

– Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác cũng không được đăng ký xe

– Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam cũng không được đăng ký xe

– Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác thì nay không được đăng ký xe

– Xe đăng ký tại các khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

– Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe

– Xe hết niên hạn sử dụng không được phép đăng ký xe

– Xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật không được đăng ký xe

– Xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung hoặc xe đục số máy, số khung hoặc đục số máy hoặc đục số khung có kết luận của cơ quan có thẩm quyền có hành vi cố ý giao nhận hàng hóa nhập lậu hoặc không tìm thấy người thực hiện hành vi đục lại số máy, số khung cũng không được đăng ký xe.

– Xe phải thu hồi biển số theo yêu cầu của cơ quan đăng ký xe; xe đã đăng ký, cấp biển số, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe.

Những trường hợp bắt buộc đi đổi Giấy đăng ký xe

Thông tư số 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ Công an ban hành ngày 1/7/2023. Những trường hợp sau đây cần phải đổi giấy đăng ký xe, thủ tục cấp đổi đăng ký xe:

1. Xe cải tạo

2. Xe thay đổi màu sơn

3. Xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại

4. Gia hạn chứng nhận đăng ký xe

5. Thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ)

6. Chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách

7. Biển số bị hỏng, mờ, gẫy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư 24.

Các trường hợp nêu trên nếu chủ xe không làm thủ tục đổi lại giấy đăng ký xe thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.