Những chính sách mới sẽ tác động thị trường bất động sản 2018 ra sao?

Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừ đưa ra những chính sách, quy định mới. Vậy những chính sách đó sẽ tác động tới thị trường bất động sản năm 2018 ra sao? Đây chính là một trong những vấn đề đang được quan tâm, lưu ý.

Những tác động tích cực và mặt hạn chế tới thị trường bất động sản:

– Tác động tích cực:

+ Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM, nghị quyết này sẽ tạo điều kiện cho thành phố bứt phá và là đầu tàu cho nền kinh tế. Thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ đối với thị trường bất động sản thành phố và của cả khu vực đó.

+ Nghị quyết 42/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu, với nghị quyết này sẽ tạo điều kiện để tái khởi động lại các dự án bất động sản là tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu đang bị ngừng triển khai.

+ Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 19 với chuyên đề kiến tạo môi trường kinh doanh cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo Bộ Tư pháp thực hiện dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện, hoàn thiện pháp luật đăng ký tài sản và bất động sản. Qua đó ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý minh bạch, thông thoáng cho các hoạt động của thị trường bất động sản hiện nay.

+ Một chính sách quan trọng nữa là Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, định hướng phát triển  trung hạn và dài hạn thị trường bất động sản du lịch trong năm 2018.

 – Những mặt hạn chế:

+ Cũng không phải là không có ít những khó khăn thách thức với thị trường bất động sản năm 2018 sẽ phải đối mặt như thiếu vốn, khó khăn về tiếp cận quỹ đầu tư, thủ tục hành chính… Mà có thể thấy ngay đó là việc tiếp cận vốn vay tín dụng ngân hàng. Bởi vì Ngân hàng nhà nước đang tiếp tục thực hiện lộ trình hạn chế dần bớt nguồn tín dụng cho thị trường bất động sản hiện nay. Do đó cũng sẽ là động lực lớn để các doanh nghiệp bất động sản vượt qua và vươn lên phát triển bền vững, thích ứng với môi trường kinh doanh mới thay đổi.

+ Quốc hội cũng sẽ dự kiến xem xét ban hành Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và sẽ xem xét ban hành nhiều dự luật có liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản

* Phương hướng mới:

+ Với những chính sách của nhà nước đã ban hành có có liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” . Chấn chỉnh những bất cập trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản.

+ Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tập trung cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm tính công khai minh bạch của thị trường.

+ Để đạt được điều đó cần phải có sự nỗ lực đồng bộ từ cơ quan nhà nước đến các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản mới có thể đạt được mục tiêu trên.

Theo chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thì những chính sách trên sẽ tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản năm 2018. Từ đó các doanh nghiệp nắm bắt để có điều  chỉnh hoạt động của mình theo hướng chính sách mới, phù hợp và hoạt động có hiệu quả.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *