Thẻ meta- Cách viết thẻ meta chuẩn SEO

Meta tag or must be called as description card, this is a one in suffix suffix element of a website. Trang web của bạn được chọn ở cấp cao nhất trên máy tìm kiếm google, all dependencies in this tag. However, most most SEOer are lost the element suffix. Do đó, cùng với VIETMOZ, hãy tìm cách để viết một thẻ meta SEO ở bài viết dưới đây nhé. 

Optimize meta meta tag meta tag

Mặc dù thẻ meta không có sẵn trực tuyến trên trang web lớp, nhưng trên thực tế, thẻ này vẫn tiếp tục xếp loại cho trang web mà chúng tôi có. Mặc dù chính sách của Google có hiệu lực, bạn có thể lấy nội dung bị mất, bất kỳ nội dung nào trong bài đăng của bạn vào thẻ meta.

Các ‘, nhưng chúng tôi’, chúng tôi sở hữu chủ đề cho các thẻ tag sau đó, nó sẽ được ưu tiên bấm vào trang web, từ đó là một nguồn. Bằng cách search search search search, the first information will be important. Invalid meta name of game meta.

Thẻ meta - Sử dụng thẻ meta SEO

The loop meta duplicate duplicate tag could not allowed

Mặc dù Google đã công bố không sử dụng thẻ này ở cấp bậc nhưng không ngừng cung cấp trang web quản trị viên, làm điều đó, để sao chép duplicate description tag.

This tag is useful and useful useful with google search tool.

Focus file for meta meta tag meta SEO

-Một SEO standard description tag must contain a keyword. Should given keyword to meta meta tag, do not insert insert from a key into an invalid, will return that with the search user.

-Nội dung in the enough tag, who is a user. Nhồi nhùi keyword is zero.

-Số lượng from description description, stop 135 – 160 characters. By if content is too many, google will automatically for a after after the enough list from request.

-Đặc biệt, content in meta meta tag not match with any posters before google got format. You can be google because that do this is this. Chính, so the review of this tag.

Hope on the posts will be added to add your comments, chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *