Tờ giấy lạ dán phía sau ô tô khiến người đi đường sửng sốt, không nỡ trách: Chủ xe tiết lộ lí do