Vì sao luật nồng độ cồn Việt Nam đi ngược thế giới?

Hầu hết các nước trên thế giới có ngưỡng giới hạn cho phép về nồng độ cồn trong hơi thở, Việt Nam thì kh.ông.

Đọc bài “Luật nồng độ cồn l.àm khó người dân”, tôi hoàn toàn nhất trí với tác g.iả. Sai s.ố máy móc, thực phẩm chứa cồn… đều có thể khiến mọi chuyện trở nên khó khăn. Chẳng phải từng có đ.ộc g.iả kiêng rượu, bia mà thổi vẫn lên nồng độ cồn đó sao.

Có khoảng 72% các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới phạt nồng độ cồn có mức “vùng xanh”. Những nước phạt từ 0, hầu hết là những nước hồi giáo, vốn cấm buôn bán, tiêu thụ rượu bia. S.ố ít còn lại là Brazil, Hungary, Paraguay, Romania, Slovakia, Uruguay và Việt Nam.

Vậy tại sao hầu hết các nước phát triển trên thế giới họ đều có vùng xanh. Hệ thống luật giao th.ông của họ thì hết sức chặt chẽ và phát triển từ rất lâu rồi. Chẳng nhẽ họ kh.ông cẩn thận bằng mình?

Một s.ố bạn đồng t.ình với việc cứ lớn hơn 0 là phạt, đưa lý do hết sức cảm tính đó là “nhìn lại xem ý thức người tham gia giao th.ông Việt Nam còn rất kém cỏi, kh.ông phạt từ 0 thì loạn hết”. Ý kiến kiểu này kh.ông mang tính xây dựng, vì nó kh.ông có căn cứ, lại hết sức “vơ đũa cả nắm”.

Các bạn ủng hộ phạt từ lớn hơn 0, và những nhà l.àm luật trả lời giúp tôi hai câu hỏi sau:

1. Luật t.ốc độ t.ối đa có “vùng xanh” là 5 km/h. Tức nếu t.ốc độ t.ối đa cho phép là 60 km/h, thì chạy 65 km/h mới bị phạt, chạy 64 km/h chỉ nhắc nhở. Vậy tại sao luật về nồng độ cồn cũng là con s.ố, lại kh.ông có khoảng này? Có phải có tí cồn thì nguy h.iểm hơn chạy quá t.ốc độ? Nếu đúng thì dữ liệu nào chứng minh điều đó.

2. Trong s.ố 72% các quốc gia, vùng lãnh thổ áp dụng “vùng xanh”, kh.ông phải toàn Tây đâu, mà có cả những quốc gia ở châu lục khác. Cơ địa của họ uống rượu, bia khó say hơn người Việt hay sao mà họ lại có vùng xanh còn ta thì kh.ông? Cơ sở nào để chứng minh điều này. Nếu ta kh.ông l.àm giống họ, vậy lý do lớn nhất là gì để Việt Nam đi ngược thế giới?